Release Year: 2019
Video language: English

Video và hình ảnh nghiệp dư của các chàng trai trẻ, có kinh nghiệm đầu tiên của họ về đánh đòn và bastinado

Format: mp4
Duration: 16:22
Video: 1920×1080, AVC (H.264), 5612kbps
Audio: 184kbpsFile size: 695.5 MB